Team – Logopediepraktijk Zwartewaterland

Logopediepraktijk Zwartewaterland

Header afbeelding

Contactgegevens

Inschrijving: 06 - 270 700 87

Locatie Zwolle: 06 - 270 700 87 
Locatie Berkum-Zwolle: 06 - 270 700 87
Locatie Genemuiden: 06 - 270 700 87
Locatie Wilsum: 06 - 270 700 87
Locatie Zwartsluis:06 - 270 700 87
Locatie Kampen: 06 - 270 700 87
Locatie 's-Heerenbroek: 06 - 270 700 87

E-mail: logopediezwartewaterland@gmail.com

Gespecialiseerde logopedie in omgeving Zwolle

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Dyslexie
  • Lees- en spellingsproblematiek
  • Sensorische integratie

Lees verder

Logopedie in Zwolle

Om uw logopedische vaardigheden te verbeteren blijven we graag dicht bij u. We hebben daarom kosten noch moeite gespaard bij de uitbouw van een breed netwerk van professionele logopedisten, werkzaam in verschillende sectoren en regio’s. Lees verder

Team

06-29975058 of klik hier voor website-aanmeldingen.

De logopedisten die met plezier uw behandeling vormgeven, zijn:

 

Sandra

Geachte lezer,

Mijn naam is Sandra van der Vorm. Ik ben allround logopediste met diverse specialisaties en werk nu 20 jaar met liefde en enthousiasme in de vrije vestiging èn daarbuiten voor verlevendiging enverdieping van mijn handelen in de praktijk.

Lees hier verder…

 


Emma

Ik ben Emma Colstee, allround logopediste en in 2018 afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Almere.

Ik werk met veel plezier sinds april 2021 bij Logopediepraktijk Zwartewaterland. Ieder mens is uniek en belangrijk. Ik vind het daarom belangrijk naast de beroepsrichtlijnen, goed te kijken naar wat een cliënt nodig heeft en motiveert. Zo kunnen wij er samen een succes van maken!

Naast HBO Allround logopedist ben ik opgeleid en gespecialiseerd in de doelgroep volwassenen. Ik heb gewerkt in een verpleeghuissetting en heb ervaring opgedaan bij een revalidatiecentrum. U kunt bij mij terecht voor het behandelen van slikstoornissen en spraak- en taalstoornissen ten gevolge van neurologische aandoeningen zoals een beroerte, CVA of dementie.

Ook heb ik door middel van cursussen en ervaring kennis opgedaan met: o.a. adem- en stemproblemen, larynxmanipulatie en chronische hoestklachten (SPEICH-C). Samen met de expertise van Sandra en Jacoline borgen wij een prachtige brug in zorg aan huis en in de praktijklocaties voor senioren. Wij zijn alle 3 verbonden aan een kwaliteitskring waarbij ik deelneem aan de kwaliteitskring Neurologie.

Naast het werken met volwassenen werk ik ook al jaren graag met kinderen, zij zijn ook belangrijk nu en in de toekomst. Een goede communicatieve ontwikkeling maakt meer mogelijk voor het kind, het land en de wereld waarin wij samen leven. Ik heb mij gespecialiseerd in articulatiebehandelingen middels Metaphon en voer daarnaast ook met veel plezier en ervaring taalbehandelingen uit.

Mijn doel is het beste uit de cliënt te halen en de kwaliteit van leven te optimaliseren. Ik zoek graag naar manieren om de logopedische behandeling zo aantrekkelijk mogelijk te maken en speel hiermee in op de wensen en behoeften van de cliënt. Tegelijk werk ik vanuit kwaliteitseisen en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici daarbij continu werkend aan bij- en nascholing, innovatie- en socialisatie-activiteiten van het vak en activiteiten die mijn handelen als logopedist verder verhogen in kwaliteit.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 06-44855426


Evelien van Beek-Witteveen (Logopedist)

Mijn naam is Evelien van Beek-Witteveen en ik ben afgestudeerd in 2007. Mijn werkervaring heb ik volledig opgedaan in de vrije vestiging. Ik heb gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en mijn afstudeerperiode stond in het teken van ‘Oro-Myofunctionele Therapie’ (mondtrainingen). Na mijn studie heb ik mij met veel enthousiasme in dit onderwerp verder gespecialiseerd.

 

Sinds 2007 sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Ik neem sinds 2008 deel aan kwaliteitskringen voor logopedisten.

Mijn vaste collega’s in de praktijk bieden de rust om dieper in het vak te specialiseren als team. Dat dient de cliënt het meest. Samen met Sandra en Jacoline zorg ik ruim 10 jaar voor alle doelgroepen.

Inmiddels ben ik meerdere jaren geregistreerd en ervaren werkzaam als preverbaal logopedist waarbij samengewerkt wordt met o.a. het consultatiebureau en/of het ziekenhuis.

Middels cursussen heb ik mij verder gespecialiseerd in stotterbehandelingen bij kinderen en geef ik taal-tekentherapie. Ervaringsgericht ben ik gespecialiseerd in het geven van stotterbehandelingen bij volwassenen, mime-therapie, adem-stembehandelingen bij volwassenen en kinderen en behandel ik mensen met hyperventilatie. Ik heb regelmatig ervaring opgedaan in spraak/slikbehandelingen na operaties in het mondgebied i.s.m. het ziekenhuis. Slikbehandelingen behandel ik vanuit ziekenhuisprotocolrichtlijnen.

Ik heb een ruime ervaring met complexe casuïstiek op gebied van spraakbehandelingen bij kinderen, TOS, taaltherapie bij kinderen anderszins en afwijkende mondgewoonten.

2010 was mijn eerste jaar als stagebegeleider. Stages begeleiden doe ik met veel plezier. De stagiaires krijgen een volledige training waarbij vakinhoud, wet- en regelgeving en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Zo bereid ik elke stagiaire voor op het leveren van kwaliteitszorg met plezier voor het vak.

Ik bied intercollegiale ondersteuning aan net-afgestudeerde logopedisten en herintreders middels een intensieve wekelijkse training opgezet en in samenwerking met mijn zeer deskundig en ervaren collega met 21 jaar werkervaring in de logopedische eerstelijns zorg, Sandra van der Vorm. Deze aanvullende training heeft als doel cliënten van kwalitatief goede zorg te voorzien passend in wettelijke kaders en regels, toch ook omziend naar plotse omstandigheden waarin directe zorg meer biedt dan de regel betrokken waarna een cliënt direct geholpen wordt. Daarnaast biedt de training de collega-logopedist ruimte voor verdere (persoonlijke) ontwikkeling als behandelaar.

Ieder mens is van betekenis. Dat is de visie van de praktijk en dat is inmiddels ook mijn persoonlijke visie geworden. Dat betekent voor mij dat ik kijk naar het kind of de volwassene áchter de hulpvraag. Samen mogen groeien naar een sterkere communicatie of een veiligere manier van eten/drinken ervaar ik als dankbaar werk. Ook de cliënten laten met regelmaat hun dankbaarheid zien door een 9 of 10 in te vullen op het klanttevredenheidsonderzoek.

Logopedie is een prachtig en belangrijk vak!


Jacoline

Ik ben all-round logopediste. In 2010 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Daarna ben ik aan de slag gegaan als logopedist in het (speciaal)basisonderwijs. Momenteel werkt ik in de vrije vestiging.

Met veel plezier geef ik ook adviezen in het ziekenhuis. Het omgaan met kinderen vind ik boeiend. Hun spontaniteit, gezelligheid en stuurbaarheid maken mij enthousiast. Tegelijk vind ik de combinatie van verschillende doelgroepen en stoornissen erg uitdagend.

Gedurende de opleiding Logopedie heb ik de minor ‘Omgaan met dyslexie als antwoord op diversiteit’ gevolgd. In mijn afstudeerproject onderzocht ik het type en frequentie normale niet-vloeiendheden bij adolescenten. Dit afstudeerproject is genomineerd voor de Bachelor Logopedieprijs 2009. Mijn hart ligt in de afwisseling en zelfstandigheid van het werken met mensen die een logopedische hulpvraag hebben.

Ik ben op de vrijdag werkzaam in Zwolle-Berkum.


Sjoukje Buist-Vlasm

Hallo, mijn naam is Sjoukje Buist-Vlasma. In 2022 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Vanaf juli 2022 ben ik werkzaam in een fijn, vakkundig, betrokken team bij Logopediepraktijk Zwartewaterland.

Tijdens mijn stages heb ik werkervaring opgedaan in de vrije vestiging met kinderen en volwassenen en heb ik gewerkt in het speciaal basisonderwijs. Door middel van cursussen en training heb ik mij gericht en verdiep ik mij verder op het gebied van OMFT (oromyofunctionele therapie, afwijkende mondgewoonten), spelling (waaronder dyslexie), taalachterstanden, taalontwikkelingsstoornissen en begrijpend lezen. Daarnaast neem ik deel aan een erkende geaccrediteerde kwaliteitskring en blijf ik op de hoogte van vak ontwikkelingen via de beroepsgroep voor logopedisten.

Ik behandel zowel kinderen als volwassenen en deze afwisseling spreekt mij erg aan. Onbekende uitdagingen ga ik niet uit de weg, waardoor ik zeer veel leer in terwijl ik van dienst ben. In het logopedisch vakgebied vol mogelijkheden is mijn focus een behandeling op maat te maken om aan ieders hulpvraag aandacht en antwoord te geven.

Mijn werkdagen zijn dinsdag t/m vrijdag.

 


Mariska

Hallo, ik ben Mariska van Rossum, all-round logopediste, afgestudeerd aan Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Kwaliteit van zorg is belangrijk voor mij. Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en school voortdurend bij.

Ik vind het werken met kinderen en volwassenen heel leuk. Mijn eerdere werkveldervaringen vonden dan ook plaats in het speciaal voortgezet onderwijs en op een speciaal kinderdagcentrum. Mijn afstudeerperiode stond in het teken van woordenschat- en taalonderwijs.

Mijn huidige werklocaties zijn met name gevestigd in basisscholen van zowel regulier als speciaal onderwijs.

Verdiepingen in het vak deed ik op gebied van mondgewoonten en articulatorische stoornissen door scholingen te volgen in:

  • OMFT (oromyofunctionele therapie)
  • Fonologie; onderzoek en behandeling

Dit jaar ga ik me richten op scholing in autisme en vertel-/uitdrukkingsvaardigheden.

Ik richt me in de praktijk veelal op de ontwikkeling van spraak en taal , lees- en schrijfproblematiek, stem-/ademhalingsproblemen en mondgewoonten.

Ik  vertrouw erop nog  heel lang bij Logopediepraktijk Zwartewaterland te werken en me binnen deze heerlijke praktijk te ontwikkelen.

In samenwerkingen sta ik open voor suggesties voor verdiepingsgebieden/ verzoeken tot het uitbreiden van mijn expertise. Aansluiten bij de locale wensen en behoeften van zorg en onderwijs heeft mijn volste aandacht.

Naast het werken met kinderen heb ik ook veel ervaring opgedaan met het behandelen van ouderen. Ook heb ik ervaring opgedaan op gebied van Parkinson en afasie. Al met al is het de uitdaging en diversiteit van dit beroep dat elke dag zo fantastisch maakt. Iedereen is uniek en verdient een behandeling die passend is.

Ik ben te bereiken op telefoonnummer: 06-43811123